Kontakt

Postadress
Box 7100, 103 87 Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 44, 4tr

Telefon
08-21 41 10

Telefax
08-21 41 20

E-post
info@celsus.com

Vi kan även nås via kontaktformuläret här.

Information om behandling av personuppgifter

Celsus Advokatbyrås information om behandling av personuppgifter finner du här.

Konsumenttvistnämnd

Om du som är konsument mot förmodan inte är nöjd med den rådgivning som Celsus har tillhandahållit ska du i första hand kontakta Celsus för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden