Linus Lindberg

Biträdande jurist
ll@celsus.com

Utbildning
Stockholms Universitet, juristexamen 2014
Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, 2011

Erfarenhet
Celsus Advokatbyrå 2017
Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2014 – 2016

Språk
Svenska
Engelska
Franska