Rebecca Nordin (f.d. Högberg)

Biträdande jurist
rh@celsus.com

Utbildning
Umeå Universitet, Juristexamen 2014

Erfarenhet
Celsus Advokatbyrå 2014
Tingsnotarie, Attunda tingsrätt 2016-2017

Språk
Svenska
Engelska