Arbetsrätt

Celsus upprättar och granskar anställningsavtal, samt avtal och arbetsinstruktion för VD.

Celsus biträder vid förhandlingar om avtalsvillkor.

Celsus medarbetare erbjuder kvalificerad rådgivning inför anställning och uppsägning.

Celsus tillser att formalia följs vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl.

Är förhandlingsmöjligheterna uttömda åtar sig Celsus ombudsuppdrag i arbetsrättsliga mål vid tingsrätt och/eller arbetsdomstol.