Bank- & Finansrätt

Celsus hjälper till vid upprättande och utvärdering av kontraktsvillkor.

Celsus biträder vid utvärdering av kreditengagemang och lämnar rådgivning inom bank- och finansrätt.

Celsus har stor kunskap gällande samtliga säkerhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis borgen och panträtt.

Celsus hjälper till att förhandla med kunder.

Celsus analyserar och agerar vid obeståndssituationer.

Celsus sköter snabbt och kompetent processföring när förhandlingsmöjligheterna är uttömda.