Brottmål & Målsägandeuppdrag

Celsus advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Celsus erfarenhet omfattar även ekobrottmål.

Celsus medarbetare biträder brottsoffer såsom målsägandebiträde. Celsus medarbetare har den erforderliga personliga förmågan att hjälpa den utsatta individen samt den nödvändiga kunskapen i skadeståndsrätt.