Entreprenadrätt

Celsus har gedigen erfarenhet av entreprenadrätt.

Celsus företräder både beställare och entreprenörer.

Celsus hjälper till vid kontraktsfrågor, vid besiktningar samt förhandlingar och samarbetar med teknisk expertis.

Celsus biträder vid tvistelösning vid allmän domstol och inför skiljenämnd.

Celsus behärskar de lagregler och standardavtal som reglerar branschen.