Familje- & Arvsrätt

Celsus åtar sig uppdrag i familjemål vid tvist och verkställighet i ärende rörande vårdnad, boende, umgänge och underhåll.

Vi biträder även parter vid bodelningstvister och som bodelningsförrättare.

Celsus biträder vid upprättande av äktenskapsförord, testamente, bouppteckning arvskifte samt boutredningsman.