Fastighets-, Hyres- & Bostadsrätt

Celsus lämnar kvalificerad juridisk rådgivning vid såväl kommersiella som privata fastighetsköp.

Celsus medarbetare är väl förtrogna med hyres- och bostadsrättsliga frågeställningar.

Celsus analyserar, granskar och upprättar avtal inom aktuella områden.

Celsus biträder även vid andra typer av fastighetsrättsliga ärenden, exempelvis plan- och bygglovsärenden.

Celsus åtar sig ombudsuppdrag i tvister vid förvaltningsdomstol, allmän domstol och skiljenämnd.