Internationell Privaträtt

Celsus biträder vid internationella relationer och tvister. Det kan handla om avtal mellan parter som bor i olika länder eller som står i begrepp att flytta utomlands eller redan har sin hemvist utom riket.

Våra jurister och advokater har gedigen kunskap och mångårig erfarenhet i ärenden rörande olovligt bortförande av barn och återförande av barnen till sitt hemvistland enligt Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen. Dessa tvister kräver insyn i och kunskap om internationell privaträtt samt goda språkkunskaper.

På Celsus Advokatbyrå får du tillgång till nödvändig expertis.