Processrätt

Celsus arbetar med konstruktiv konflikthantering och tvistlösning. Strategin läggs upp utifrån klientens specifika behov.

När en samförståndslösning inte är aktuell företräder vi såväl företag som privatpersoner i den rättsliga processen.

Celsus kompetens är bred och täcker såväl tvister i allmän domstol och förvaltningsdomstol som skiljeförfaranden. Celsus har bred erfarenhet av tvister i specialdomstolarna.

Celsus har mångårig erfarenhet av framgångsrik processföring.