Socialrätt

Celsus åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol.

Celsus medarbetare besitter mångårig erfarenhet av förvaltningsprocess, social kompetens och ett genuint engagemang för den enskilda individen.